អភិបាលក្រុង សម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើរបងប៉ះពាល់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍

ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ លោក ចាប នាងអភិបាលនៃគណ:អភិបាលក្រុង ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ការិយាល័យជំនាញភូមិបសលក្រុង អាជ្ញាធរសង្កាត់ ភូមិ និងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ ចុះសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើរបងប៉ះពាល់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ស្ថិតនៅភូមិអូរថ្កូវ សង្កាត់រលាប។ ជាលទ្ធផល បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមរុះរើរបងតាមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមការងារ។