សា​រលិខិ​តប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាក្នុងឱកា​សប្រារព្ធទិវាអ​ក្ខរកម្មជាតិ៨ក​ញ្ញា​២០២១

សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែនក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអក្ខរកម្មជាតិ៨កញ្ញា ២០២១។